VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Opinnot ja perusvalmiudet (IKT11110)

Opinnot ja perusvalmiudet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IKT11110
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työvälineohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet. Opiskelija perehtyy työturvallisuuden ja -suojelun merkitykseen.


Takaisin