VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Konetekniikan perusteet (IEYX0704)

Konetekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX0704
Tyyppi: Pakollinen
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-ET-1N, I-YT-1N2.3.2020 – 24.4.2020Jari LehtiöSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää statiikan merkityksen suunnittelussa ja tuntee lujuusopillisen suunnitteluprosessin tyypilliset vaiheet.

Sisältö

Partikkelin statiikka, resultantin määritys ja tasapaino. Lujuusoppi tuotesuunnitelun osana, peruskäsitteet ja lujuuslaskennan perusteet. Liitokset, staattisesti kuormitettujen hitsaus- ja ruuviliitosten laskennan perusteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät, koe.


Takaisin