VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Uusiutuva energia (IEYX1002)

Uusiutuva energia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1002
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
10I-ET-1N, I-YT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Marko RantasaloSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen toimintaperiaatteet. Hän tietää uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikat ja ympäristövaikutukset. Hän ymmärtää tuotantokustannusten muodostumisen perusteet ja pystyy osallistumaan asiaan liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Tuulivoima. Aurinkovoima. Vesivoima. Aaltoenergia. Bioenergia. Geoenergia. Polttokennot. Energian varastointi.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Harjoitustyöt. Laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja, harjoitustyöt, laskuharjoitukset.


Takaisin