VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Uusiutuva energia (IEYX1002) > 2022-2023

Uusiutuva energia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1002
OPS: ET 2021 / 2021V
YT 2021 / 2021V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2021-2, ET2021-2A, ET2021-2B, ET2021-2C, ET2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Irma Hyry, Toni LustilaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3003ET2021V-2, ET2021V-2A, ET2021V-2B, YT2021V-2, YT2021V-2A, YT2021V-2B1.1.2023 – 20.5.2023Irma Hyry, Toni LustilaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3004YT2021-2, YT2021-2A, YT2021-2B, YT2021-2C, YT2021-2D29.8.2022 – 31.12.2022Toni LustilaSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa uusiutuvien energiantuotantomuotojen toimintaperiaatteet. Hän tietää uusiutuvien energiamuotojen tuotantotekniikat ja ympäristövaikutukset. Hän ymmärtää tuotantokustannusten muodostumisen perusteet ja pystyy osallistumaan asiaan liittyvään ajankohtaiseen keskusteluun.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135 h, mistä
- ohjattua opiskelua 70 h
- itsenäistä opiskelua 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita.

Sisältö

Tuulivoima. Aurinkovoima. Vesivoima. Aaltoenergia. Bioenergia. Geoenergia. Polttokennot. Energian varastointi.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Harjoitustyöt. Laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: Opiskelija osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja, harjoitustyöt, laskuharjoitukset.


Takaisin