VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2021V

Energiatekniikan koulutus (ET 2021V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
ET2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
ET2021V-1002Yleiset perusopinnot55
ET2021V-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
ET2021V-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
ET2021V-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IK00BE73Numeerinen matematiikka5
IK00BE74Analyysi5
ET2021V-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
ET2021V-1007Ammatilliset perusopinnot85
ET2021V-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKTP1121Leading People and Production5
ET2021V-1009Energiatekniikka15
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
ET2021V-1010Ympäristötekniikka25
IY00BE91Ympäristölainsäädäntö5
IY00BE92Ympäristö- ja laatujohtaminen5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
ET2021V-1011Projektinhallinta15
IK00BF10Sopimustekniikka5
IK00BF05Projektinhallinta ja projektityö5
IKTS2105Tilaus-toimitusketjun hallinta projektissa5
ET2021V-1012Tekniikan perusteet15
IE00BE83Sähkötekniikan perusteet5
IE00BE82Konetekniikan perusteet5
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
 
ET2021V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
ET2021V-1014Energiatekniikka45
ET2021V-1015Sähkötekniikka15
IEYS2004Sähköenergiajärjestelmät5
IEYS3002Energiantuotanto5
IEYS3004Älykkäät sähköverkot5
ET2021V-1016Voimalaitostekniikka15
IE00BF11Ohjausjärjestelmät5
IE00BF12Lämpöenergiajärjestelmät5
IEYS3001Voimalaitosrakentaminen5
ET2021V-1017Energialähteet15
IY00BE81Palaminen ja polttoaineet5
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoima5
IEYS2002Bioenergia5
ET2021V-1018Process and Project Management40
ET2021V-1019Liiketoiminnan kehittäminen15
IK00BF06Johtaminen ja toiminta virtuaaliympäristöissä5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IK00BF07Liiketoimintaprosessin kehittämisprojekti5
ET2021V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen10
IK00BF08Datan analysointi ja hyödyntäminen5
IK00BF09BtB markkinointi ja palvelumuotoilu5
ET2021V-1021Energy project development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
ET2021V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IX00BF13Kunnossapitotekniikka5
IX00BF14Kunnossapidon tietotekniikka5
 
ET2021V-1023HARJOITTELU30
 
ET2021V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät