VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Energy Technology (ET) > 2021V

Energy Technology (ET 2021V)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Blended Learning
Start: 2021-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName1234CR
 
ET2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
ET2021V-1002Yleiset perusopinnot55
ET2021V-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
ET2021V-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Working Life Swedish5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
ET2021V-1005Matematiikka15
IKTP0109Introduction to Technical Mathematics 5
IK00BE73Numerical Mathematics5
IK00BE74Analyysi5
ET2021V-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
ET2021V-1007Ammatilliset perusopinnot85
ET2021V-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Entrepreneurship and Business Administration5
IKTP1123Basics of Cost and Profitability Accounting5
IKTP1121Leading People and Production5
ET2021V-1009Energiatekniikka15
IEYX1001Processes in Energy Technology5
IEYX1003Components of a Energy Facility5
IEYX1002Renewable Energy5
ET2021V-1010Ympäristötekniikka25
IY00BE91Environmental Legislation5
IY00BE92Ympäristö- ja laatujohtaminen5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IYS1401Air Pollution Control Engineering5
IEYX1004Sustainable Development and Circular Economy5
ET2021V-1011Projektinhallinta15
IK00BF10Sopimustekniikka5
IK00BF05Projektinhallinta ja projektityö5
IKTS2105Supply Chain Management in Project 5
ET2021V-1012Tekniikan perusteet15
IE00BE83Sähkötekniikan perusteet5
IE00BE82Konetekniikan perusteet5
IEYX0705Technical Documentation5
 
ET2021V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
ET2021V-1014Energiatekniikka45
ET2021V-1015Sähkötekniikka15
IEYS2004Electrical systems5
IEYS3002Energy Production5
IEYS3004Älykkäät sähköverkot5
ET2021V-1016Voimalaitostekniikka15
IE00BF11Ohjausjärjestelmät5
IE00BF12Lämpöenergiajärjestelmät5
IEYS3001Construction of Energy Facilities5
ET2021V-1017Energialähteet15
IY00BE81Palaminen ja polttoaineet5
IEYS2001Solar and Wind Power5
IEYS2002Bioenergy Systems5
ET2021V-1018Process and Project Management40
ET2021V-1019Liiketoiminnan kehittäminen15
IK00BF06Johtaminen ja toiminta virtuaaliympäristöissä5
IKTS6104Innovations and Development5
IK00BF07Liiketoimintaprosessin kehittämisprojekti5
ET2021V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen10
IK00BF08Datan analysointi ja hyödyntäminen5
IK00BF09BtB markkinointi ja palvelumuotoilu5
ET2021V-1021Energy project development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
ET2021V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IX00BF13Kunnossapitotekniikka5
IX00BF14Kunnossapidon tietotekniikka5
 
ET2021V-1023HARJOITTELU30
 
ET2021V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Thesis15
IKT32601Research Methods