VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2021V

Ympäristöteknologian koulutus (YT 2021V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
YT2021V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
YT2021V-1002Yleiset perusopinnot55
YT2021V-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
YT2021V-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
YT2021V-1005Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IK00BE73Numeerinen matematiikka5
IK00BE74Analyysi5
YT2021V-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
YT2021V-1007Ammatilliset perusopinnot85
YT2021V-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKTP1121Leading People and Production5
YT2021V-1009Energiatekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
YT2021V-1010Ympäristöalan ohjelmistot15
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
IEYS1102Paikkatietojärjestelmät5
IK00BF05Projektinhallinta ja projektityö5
YT2021V-1011Ympäristötekniikka30
IY00BE90Ympäristön tila ja suojelu5
IE00BE79Ympäristölaboraatiot5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IY00BE91Ympäristölainsäädäntö5
IY00BE92Ympäristö- ja laatujohtaminen5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
YT2021V-1012Ilmasto15
IY00BE81Palaminen ja polttoaineet5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
 
YT2021V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
YT2021V-1014Ympäristöteknologia45
YT2021V-1015Yhdyskunta15
IEYS1402Geotekniikka5
IE00BE93Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
YT2021V-1016Ympäristösuunnittelu15
IEYS1105Rakennettu ympäristö5
IE00BE94Paikkatietoprojekti5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojekti5
YT2021V-1017Vesi15
IY00BE95Vesienkäsittely5
IY00BE96Vesilaboraatiot5
IY00BE97Vesiensuojelu5
YT2021V-1018Process and Project Management45
YT2021V-1019Liiketoiminnan kehittäminen15
IK00BF06Johtaminen ja toiminta virtuaaliympäristöissä5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminen5
IK00BF07Liiketoimintaprosessin kehittämisprojekti5
YT2021V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen15
IK00BF08Datan analysointi ja hyödyntäminen5
IK00BF09BtB markkinointi ja palvelumuotoilu5
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoima5
YT2021V-1021Energy project development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
 
YT2021V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
YT2021V-1023HARJOITTELU30
 
YT2021V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät