VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Tekniikan englanti 1 (IKTP0205)

Tekniikan englanti 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0205
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4I-ET-1N, I-YT-1N2.9.2019 – 20.12.2019Sanna-Liisa KiikkalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
5I-KT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Sanna-Liisa KiikkalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee keskeistä sanastoa. Opiskelija osaa laatia tekniikan alan tekstejä ja dokumentteja. Opiskelija tunnistaa kielen eri rekisterit ja osaa kirjoittaa asianmukaisia tekstejä. Opiskelija pystyy keskustelemaan tekniikan alan ja työelämän eri ilmiöistä tai asioista

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 tuntia, josta työjärjestykseen merkittyä xx tuntia ja itseopiskelua xx tuntia.
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Koulutuksesta kertominen, yhtiö- ja tuote-esittely, tekniikan ja työelämän dokumentit, työnhaku, liikekirjeet, oman alan tekstit ja sanasto.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, tekstiharjoitukset

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksensa täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan raportin.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman eritysalansa teksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun ja kirjoittamaan selkeän ja yksityiskohtaisen kirjoitelman
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston ja ymmärtää pääkohdat alan teksteistä. Hän pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän raportin.

Arviointimenetelmät

Tentit, harjoitukset, ja säännöllinen läsnäolo. Arviointiasteikko 1-5/ hylätty.


Takaisin