VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Ympäristöteknologian koulutus (YT) > 2019 > Vuosi 1 > Työelämän ruotsi (IKTP0207)

Työelämän ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0207
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: YT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7I-ET-1N, I-YT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Katariina SavolainenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
8I-KT-1N7.1.2020 – 24.4.2020Katariina SavolainenSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

B1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen 6.62003/424 mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua XX h ja itsenäistä opiskelua XX h.
Oman oppimisen arviointi 1h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin oppimäärä.

Sisältö

Työelämässä tarvittavan suullisen ja kirjallisen taidon harjoittelua. Työelämän tilanteiden ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Tekniikan tekstejä ja sanastoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset. Osa tunneista toteutetaan tandemmenetelmällä yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä.
Arvosana 3: Opiskelija selviää melko hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelia pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet tuottavat vaikeuksia.
Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja sopivaa tyyliä käyttäen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa. Hän kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen ja osaa soveltaa opintojaksolla opetettua kieltä monpuolisesti. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielen käytössään ei ole juurikaan puutteita.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsenäisesti valmisteltujen kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjalliset kokeet ja suullinen tentti.


Takaisin