VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1

Tietotekniikan koulutus (TT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TT2023-1001PERUSOPINNOT62
TT2023-1002Yleiset insinööritaidot7
TT00BI56Johdatus insinööriopintoihinx5
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuusx2
TT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi3
TT00BI57Suullinen ja kirjallinen viestintäx3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT2023-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot10
TT00BI61Teknillisen matematiikan perusteetx5
TT00BI62Teknillisen fysiikan perusteetx5
TT2023-1005ICT:n perusteet5
TT00BI65Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelutxx5
TT2023-1006Ohjelmoinnin perusteet10
ITTP0309Johdatus ohjelmointiinx5
TT00BI66C-ohjelmointix5
TT2023-1007Sovelluskehityksen perusteet7
ITTP0902Sovelluskehitysx4
TT00BI68Ketterät projektimenetelmätx3
TT2023-1008Sulautettujen järjestelmien perusteet15
ITTP0702Elektroniikkax5
ITTP1001Digitaalitekniikkax5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteetx5
TT2023-1009Tietoverkkotekniikan perusteet5
ITTP0801Lähiverkotx5
 
TT2023-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka15
TT2023-1020Projektiopinnot15
 
TT2023-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL
 
TT2023-1023HARJOITTELU30
 
TT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6