VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Yleiset insinööritaidot (TT2023-1002)

Yleiset insinööritaidot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1002
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työkaluohjelmia. Opiskelija saa tarvittavan opastuksen työturvallisuuteen liittyviin taitoihin.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut sisällöt.


Takaisin