VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3

Tietotekniikan koulutus (TT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TT2023-1001PERUSOPINNOT16
TT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI60Opinnäytetyöprosessi ja käytänteetx3
TT2023-1007Sovelluskehityksen perusteet8
TT00BO10Tietokannatx3
TT00BO11Tietokantaohjelmointix2
TT00BI70Socket-ohjelmointix3
TT2023-1008Sulautettujen järjestelmien perusteet5
ITTP1005Energiatekniikan ICTx5
 
TT2023-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka55
TT2023-1011Älykkäät järjestelmät20
TT00BI73Client-Side Programmingx5
TT00BI74DevOpsx5
TT00BI75Mobile App Developmentx5
TT00BI76Software Engineering Methodsx5
TT2023-1012Cloud Services5
TT00BI77Insights in Software Engineeringx5
TT2023-1013Teollisuuden sulautetut järjestelmät20
TT00BI80Mikro-ohjainten laboratorioharjoituksetx5
TT00BI81Digitaalilaitteiden suunnittelux5
TT00BI82Reaaliaikakäyttöjärjestelmätx5
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelux5
TT2023-1014Product Development of Embedded Systems5
IITS2205Sensor and Control Technologyx5
TT2023-1015Tietoverkkotekniikka10
TT00BI86TCP / IP-verkotx5
TT00BI87Tietoverkkojen turvallisuusx5
TT2023-1016Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka10
IX00BE86Reaalianalyysix5
IX00BE87Kompleksianalyysix5
TT2023-1017Akkuteknologian perusteet10
TT00BI91Akkujen ABCx5
TT00BI92Akkukemian perusteetx5
TT2023-1018Akkuteknologian sovellukset10
TT00BI94Sähköiset energiavarastotx5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmätx5
TT2023-1019ICT:n liiketaloudelliset näkökulmat11
TLP0206Yrittäjyysx3
TIP0207Management and Leadershipx3
TK00BI97Johdatus vastuulliseen liiketoimintaanx5
TT2023-1020Projektiopinnot15
TT2023-1021Digitalisation Academy10
IZ00BA26Cyber Securityx5
IZ00BA27Data Sciencex5
 
TT2023-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL
 
TT2023-1023HARJOITTELU30
 
TT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6