VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Product Development of Embedded Systems (TT2023-1014)

Product Development of Embedded Systems

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1014
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Tässä moduulissa opiskelija oppii rakentamaan kehittyneitä sulautettujen järjestelmien kokonaisuuksia. Opiskelija oppii käyttämään kommunikointiprotokolleja laitekokonaisuuksien yhteydessä ja hän tutustuu muistin hallintaan ja optimointiin. Lisäksi opiskelija tutustuu VHDL-kielellä tehtyyn laitetason ohjelmointiin. Moduuli päättyy laajaan projektiin, joka tehdään opiskelijoista muodostuvissa kehitystiimeissä SCRUM-menetelmää apuna käyttäen. Projekti opettaa opiskelijoille tiimityöskentelyn merkitystä.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut kurssit.


Takaisin