VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (TT2023-1022)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1022
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee haluamansa kurssit ja syventää omaa henkilökohtaista osaamistaan omien kiinnostusten mukaisesti. Tähän voidaan valita mitä tahansa korkeakoulutasoista kurssimateriaalia.


Takaisin