VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Sulautettujen järjestelmien suunnittelu (ITTS2104)

Sulautettujen järjestelmien suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTS2104
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien suunnittelumenetelmät ja hän kykenee suunnittelemaan yksinkertaisen laitteiston ja ohjelmiston. Hän ymmärtää sulautettujen järjestelmien suunnittelun projektimaisen toteutuksen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset, Digitaalilaitteiden suunnittelu.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan mikroprosessorilaitteen suunnitteluprosessiin sekä prosessoriin liitettävien laitteiden elektroniseen ja ohjelmalliseen rajapintaan. Harjoituksissa tutustutaan käytännönläheisesti sulautettujen järjestelmien ohjelmallisiin rakenteisiin, erilaisiin kehitysympäristöihin sekä niiden käyttöön prototyypin kehityksessä. Mikroprosessorien ohjelmointi tehdään C-kielellä.

Opiskelumateriaali

Mazidi, Chen, Ghaemi; STM32 Arm programming for embedded systems.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kykenee suunnittelemaan teollisuuden ohjelmointitehtävän mikro-ohjaimella.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee suunnittelemaan osittain teollisuuden ohjelmointitehtävän mikro-ohjaimella.
Arvosana 1: Opiskelija kykenee suunnittelemaan yksinkertaisen ohjelmointitehtävän mikro-ohjaimella.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset 20 %, projektitehtävä 80 %.


Takaisin