VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sulautettujen järjestelmien suunnittelu (ITTS2104) > 2023-2024

Sulautettujen järjestelmien suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTS2104
OPS: TT 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008TT2021-3, TT2021-3B, TT2021-3D8.1.2024 – 30.4.2024Tommi RintalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee sulautettujen järjestelmien suunnittelumenetelmät ja hän kykenee suunnittelemaan yksinkertaisen laitteiston ja ohjelmiston. Hän ymmärtää sulautettujen järjestelmien suunnittelun projektimaisen toteutuksen sekä reaaliaikaisuuden merkitykseen sulautetuissa järjestelmissä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Digitaalilaitteiden suunnittelu.

Sisältö

Opintojakson aikana tutustuaan mikroprosessorilaitteen suunnitteluprosessiin sekä prosessoriin liitettävien laitteiden elektroniseen ja ohjelmalliseen rajapintaan. Harjoituksissa tutustutaan käytännönläheisesti sulautettujen järjestelmien ohjelmallisiin rakenteisiin, erilaisiin kehitysympäristöihin sekä niiden käyttöön prototyypin kehityksessä. Mikroprosessorien ohjelmointi tehdään C-kielellä.

Opiskelumateriaali

J. Koskinen, Mikrotietokonetekniikka: Sulauteut järjestelmät, 2004 Otava, ISBN: 951-1-19063-6 P. Vahtera, Mikro-ohjaimen ohjelmointi C-kielellä, 2003 WSOY, ISBN: 951-0-24160-8.
Opettajan jakama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kykenee suunnittelmaan mukautuvan säätöjärjestelmän, jonka toiminta perustuu algoritmiin (esim. PID).
Arvosana 3: Opiskelija kykenee suunnittelmaan monimutkaisen säätöjärjestelmän.
Arvosana 1: Opiskelija kykenee suunnittelemaan yksinkertaisen säätöjärjestelmän mikrokontrollerilla.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen koe 30 %, harjoitukset 40 %, projektitehtävä 30 %.


Takaisin