VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2021

Tietotekniikan koulutus (TT 2021)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TT2021-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
TT2021-1002Yleiset insinööritaidot9
IST1001Johdatus tekniikan opintoihin3
IST3005Projektitoiminta3
IST3007Yrityksen reaaliprosessit3
TT2021-1003Kieliopinnot15
IST1004Tekniikan viestintä 13
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintä2
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintä3
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsi5
IST8001Tekniikan viestintä 22
TT2021-1004Matematiikka14
IST1002Teknillisen matematiikan perusteet3
IST2002Lineaarialgebra 12
IST3001Differentiaalilaskenta2
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteet3
IST4001Integraalilaskenta2
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjat2
TT2021-1005Fysiikka13
ITTP0106Mekaniikka4
ITTA0102Sähkö ja magnetismi3
ITTA0312Modernin fysiikan perusteet4
ITTP0601Energiatekniikan fysikaaliset perusteet2
TT2021-1006Sähkötekniikka ja elektroniikka13
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
IST2004Tasavirtapiirit2
ITTP0702Elektroniikka5
ITTP0703Piirianalyysi4
TT2021-1007ICT:n perusteet21
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
ITTP0107Tietotekniikan dokumentointi3
ITTA0203Käyttöjärjestelmät3
ITTP0311Tietoverkkojen palvelut3
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
ITTP0310Kyberturvallisuus3
TT2021-1008Tietoliikennetekniikan perusteet10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
TT2021-1009Ohjelmistotekniikan perusteet23
ITTP0901C-ohjelmointi4
ITTP0902Sovelluskehitys4
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
TT2021-1010Sulautettujen järjestelmien perusteet22
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
ITTP1003Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu3
ITTP1004Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit4
ITTP1005Energiatekniikan ICT5
 
TT2021-1011SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
TT2021-1012Ohjelmistotuotanto15
ITTS1102Java-palvelinohjelmointi5
ITTS3202Windows-ohjelmointi5
ITTS3201Ohjelmistotuotannon käytännöt5
TT2021-1013Cloud Computing15
IITS1301Web Services5
IITS3302Cloud and Mobile Computing5
IITS3303Software Engineering Project5
TT2021-1014Sulautetut järjestelmät I15
ITTS2105Mikro-ohjainten laboraatiot3
ITTS2102Digitaalilaitteiden suunnittelu4
ITTS2103Reaaliaikakäyttöjärjestelmät3
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
TT2021-1015Embedded Systems II15
IITS2205Sensor and Control Technology5
IITS2204FPGA Circuits and VHDL Programming2
IITS2206Fieldbuses and Internet3
IITS2207Embedded Systems Programming and Project5
TT2021-1016Tietoliikennetekniikka15
ITTS3401Reititinverkot (WAN)5
ITTS3402Tietoverkkojen turvallisuus3
IITS3105Socket Programming2
ITTS3102Langattomat verkot5
TT2021-1017Teknillinen matematiikka10
IXS9109Analyysin jatkokurssi4
IXS9110Integraalimuunnokset3
IXS9108Vektorianalyysi3
TT2021-1018Projektiopinnot15
TT2021-1022Digitalisation Academy15
IZ00BA26Cyber Security5
IZ00BA27Data Science5
IZ00BA28Digitalisation5
 
TT2021-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
TT2021-1020HARJOITTELU30
 
TT2021-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö