VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset (TT00BI80)

Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI80
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kehittää omia ohjelmointiratkaisuja sulautetulle laitteelle.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit.

Sisältö

Asteittain laajenevia C-kielisiä ohjelmointitehtäviä, jotka tehdään mikrotietokonekiteillä. Työt tehdään laboratorioympäristössä 2-3 opiskelijan pienryhmissä.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali. Mazidi, Chen, Ghaemi: STM32 Arm programming for embedded systems.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratorioharjoitukset pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan (n. 90 %) opintojaksolla käsitellyistä käsitteistä ja pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti tai kehittämään sovelluksen, jolla on paljon kehittyneitä ominaisuuksia.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän (n. 60 %) opintojaksolla käsitellyistä käsitteistä ja pystyy soveltamaan niitä itsenäisesti tai kehittämään sovelluksen, jolla on kohtuullinen määrä ominaisuuksia.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet (n. 40 %) ja pystyy soveltamaan niitä tai kehittämään yksinkertaisen sovelluksen.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja tentti.


Takaisin