VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Energiatekniikan ICT (ITTP1005)

Energiatekniikan ICT

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP1005
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii älykkään sähköverkon konseptin sekä sähkönjakelussa, suojauksessa ja ohjauksessa käytettävien tietoteknisten laitteiden toimintaperiaatteet ja kommunikointitavat.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lähiopetusta 50 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

C-ohjelmointi, Linux-käyttöjärjestelmä, Teknillisen fysiikan jatkokurssi.

Sisältö

Älykkään sähköverkon konsepti (Smart Grid). Sähkönjakelun ICT järjestelmät. Sähkötekniikan älykkäät tietotekniset laitteet, kuten suojarele ja taajuusmuuttaja. Hajautetussa energiantuotannossa käytetyt tietoliikenneprotokollat. Perusperiaatteet IEC61850-standardista. Älykkään sähköverkon mahdollistamat uudet palvelut.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja laboraatiot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt, laboraatiot ja tentti.


Takaisin