VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka (TT2023-1010)

SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1010
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 55 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot muodostuvat kaikille pakollisista ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista. Opiskelija valitsee kaksi 20 op pääainemoduulia kokonaisuudessaan ja yhden 15 op sivuainemoduulin. Yhteensä syventäviä opintoja valitaan siis 55 op. Pääainevaihtoehtoja on kaksi: ohjelmistotekniikka (kaksi ensimmäistä moudulia) ja sulautetut järjestelmät (kolmas ja neljäs moduuli). Sivuainemoduuliksi suositellaan Tietoverkkotekniikkaa, mutta halutessaan opiskelija voi korvata tämän jollain muulla tarjolla olevalla 15 op sivuainemoduulilla. Syventävien opintojen jälkeen opiskelijan pitäisi olla valmis opinnäyetetyön tekemiseen.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut moduulit.


Takaisin