VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > DevOps (TT00BI74)

DevOps

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI74
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Dams, Johan
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tässä kurssissa opiskelija perehtyy DevOps-periaatteisiin eli ohjelmistokehityssyklin, käyttöönoton ja elinkaarenhallinnan metodologiaan sekä näiden saavuttamiseen käytettyihin työkaluketjuihin. Kurssin pääasialliset näkökohdat ovat: koodaus, rakentaminen, testaus, pakkaaminen, julkaisu, konfigurointi ja sovellusten ja niitä tukevan infrastruktuurin seuranta. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi olla perehtynyt paitsi ohjelmistosovelluksen toteuttamiseen myös kaikkiin sen ympärillä oleviin näkökohtiin, jotka ovat tarpeen sovelluksen käyttöönottoon, tukeen ja parantamiseen sen julkaisemisen jälkeen asiakkaalle.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ohjelmoinnin perusteet, Käyttöjärjestelmien/Linuxin perusteet


Takaisin