VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Mobile App Development (TT00BI75)

Mobile App Development

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI75
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii mobiilisovellusten ohjelmoinnin käsitteitä ja osaa kehittää eri tekniikoilla erilaisia ​​mobiilisovelluksia, kuten interaktiivisia sovelluksia, jotka reagoivat käyttäjän toimintaan ja käsittelevät käyttäjän syötteitä sekä osaa käsitellä tiedostoja ja kommunikoida tietokantojen ja etäpalvelimien kanssa, jne.

Opiskelijan työmäärä

135 h, joka sisältää 50 h suunniteltua ​​kontaktiopetusta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Olio-ohjelmointi.

Sisältö

Android-ohjelmointikieli, ikkunat, näkymät, tapahtumien käsittely, ikkunoiden välinen viestintä, tietojen säilytys, viestintä ja verkkokommunikointi.

Opiskelumateriaali

Materiaali kurssin verkkosivuilla

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja mahdollinen projektityö.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää useimmat kurssikäsitteet, osaa soveltaa niitä ja osaa kehittää edistyneitä ominaisuuksia sisältäviä sovelluksia.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan osan opintojakson käsitteistä, osaa soveltaa niitä ja pystyy kehittämään sovelluksia, joissa on kohtalaisen toimintomäärä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää peruskurssin käsitteet, osaa soveltaa niitä ja kehittää yksinkertaisia ​​sovelluksia.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, tentti ja mahdollinen projektityö.


Takaisin