VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Opinnäytetyöprosessi ja käytänteet (TT00BI60)

Opinnäytetyöprosessi ja käytänteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI60
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa 3. vuoden insinööriopiskelijalle perusteelliset tiedot VAMKin opinnäytetyöprosessista. Kurssilla perehdytään opinnäytetyöaiheen hankkimiseen, opinnäytetyöanomuksen kirjoittamiseen VAMKin kirjoitusohjeiden mukaisesti, työn järkevään ja loogiseen tekemiseen, oman työskentelyaikataulun hallintaan, tiedon hankintaan, tieteelliseen kirjoittamiseen ja yhteistyöhön yritysten kanssa. Kurssilla tutustutaan Urkund-tarkastukseen ja opitaan Wihi-sovelluksen käyttäminen osana opinnäytetyöprosessin hallintaa. Kurssi sisältää 2 op osuuden äidinkielen opintoja, joiden sisältö painottuu opinnäytetyöhön liittyviin seikkoihin.

Opiskelijan työmäärä

81 h, sisältäen 30 h lähiopetusta.

Sisältö

Opinnäytetyöprosessin vaiheet, tiedonhankinta, kirjoitusohjeet, Urkund, Wihi, kirjallisen viestinnän osuus.

Opiskelumateriaali

Opettajien tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Osallistumisaktiivisuus, kurssikoe äidinkielen osuudesta.


Takaisin