VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Tietoverkkojen turvallisuus (TT00BI87)

Tietoverkkojen turvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI87
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virtanen, Antti
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kyberturvallisuuden perusteet, roolit ja vastuut sekä käytössä olevat teknologiat, työkalut, sääntelyn ja toimintamallit. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoturvapoikkeamien seurantaan, havainnoimiseen, tutkimiseen, analysoimiseen ja tietoturvapoikkeamiin vastaamiseen, ja siten suojaamaan järjestelmiä ja organisaatiota kyberturvallisuuden riskejä, uhkia ja haavoittuvuuksia vastaan.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lähiverkot, Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut, Linux-käyttöjärjestelmä, Kyberturvallisuus, TCP/IP-verkot.

Sisältö

Johdanto tietoihin ja taitoihin, joita Security Operations Center -tiimissä työskentelevä tietoturva-analyytikko tarvitsee. Tietoturvapoikkeamien seuranta, havaitseminen, tutkiminen, analysointi ja tietoturvapoikkeamiin vastaaminen ja siten järjestelmien ja organisaatioiden suojaaminen kyberturvallisuusriskeiltä, uhilta ja haavoittuvuuksilta.

Opiskelumateriaali

Cisco Academyn kurssimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät ja laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa menestyksekkäästi soveltaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tietoturvapoikkeamien seurantaan, havainnoimiseen, tutkimiseen, analysoimiseen ja tietoturvapoikkeamiin vastaamiseen.
Arvosana 3: Opiskelija osaa soveltaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan tietoturvapoikkeamien seurantaan, havainnoimiseen, tutkimiseen, analysoimiseen ja tietoturvapoikkeamiin vastaamiseen.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, työkalut ja teknologiat ja hallitsee perustaidot tietoturvapoikkeamien seurantaan, havainnoimiseen ja tutkimiseen.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, laboratorioharjoitukset, lopputentti ja näyttökoe.


Takaisin