VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 3 > Reaaliaikakäyttöjärjestelmät (TT00BI82)

Reaaliaikakäyttöjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI82
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee reaaliaikakäyttöjärjestelmien käyttöön liittyvät ohjelmointi periaatteet ja hän tietää miten reaaliaikakäyttöjärjestelmille tuotetaan ohjelmia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset.

Sisältö

Reaaliaikakäyttöjärjestelmien perusteet, skedulointimenetelmät, tapahtumien hallinta, ohjelmointi reaaliaikakäyttöjärjestelmissä MicroC-OS II -ympäristöä käyttäen.

Opiskelumateriaali

Jean J. Labrosse: McroC/OS-II: The Real-Time Kernel. Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kykenee tuottamaan itsenäisesti sulautetussa järjestelmässä toimivan useamman taskin ohjelman.
Arvosana 3: Opiskelija osaa opastetusti tuottaa uCOS ympäristössä toimivan kirjoittaa useamman taskin ohjelman.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää reaaliaikakäyttöjärjestelmien perusteet.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, minitentit 30 % ja loppukoe 20 %.


Takaisin