VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2

Tietotekniikan koulutus (TT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TT2023-1001PERUSOPINNOT65
TT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi10
TT00BI58Tekniikan ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI59Tekniikan englantix5
TT2023-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot10
TT00BI63Teknillisen matematiikan jatkokurssix5
TT00BI64Teknillisen fysiikan jatkokurssix5
TT2023-1005ICT:n perusteet10
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmäx4
IITS2206Fieldbuses and Internetxx3
ITTP0310Kyberturvallisuusx3
TT2023-1006Ohjelmoinnin perusteet10
TT00BI67Front-end Development (Software Engineering)x5
ITTA0204Olio-ohjelmointix5
TT2023-1007Sovelluskehityksen perusteet10
TT00BI69Verkkoympäristön työkaluohjelmat (Ohjelmistotekniikka)x5
ITTP0904Ohjelmistotestausx5
TT2023-1008Sulautettujen järjestelmien perusteet10
TT00BI71Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät)x5
TT00BI72Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät)x5
TT2023-1009Tietoverkkotekniikan perusteet5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteetx5
 
TT2023-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka15
TT2023-1020Projektiopinnot15
 
TT2023-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL
 
TT2023-1023HARJOITTELU30
 
TT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6