VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Kyberturvallisuus (ITTP0310)

Kyberturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0310
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C10.2.2025 – 30.4.2025Jukka MatilaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa ymmärryksen tietoturvan tärkeydestä, tutustuu tavallisimpiin tietoturvaan liittyviin ongelmiin, opettelee käyttäämään tavallisimpia tietoturvaa testaavia ohjelmia ja oppii tietoturvallisen työskentelyn periaatteet ICT-ympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut, Linux-käyttöjärjestelmä, Lähiverkot.

Sisältö

Modernin tietoturvan perusteet, yleisimmät tietoturvaongelmat, tietoturvan testausmenetelmät, turvallinen työskentely ICT-ympäristössä.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja. Harjoitukset arvioidaan.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojaksolla opetetut asiat erinomaisesti ja on omaksunut tietoturvallisen työskentelyn periaatteet toimiessaan ICT-ympäristössä.
Arvosana 3: Opiskelija hallitsee opintojaksolla opetetut asiat kohtuullisen hyvin ja osaa toimia tietoturvallisesti ICT-ympäristössä.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee tietoturvallisen työskentelyn periaatteet ja tunnistaa yleisimmät tietoturvariskit ja -vaarat.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, mini tentit 30 % ja lopputentti 20 %.


Takaisin