VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Kyberturvallisuus (ITTP0310) > 2023-2024

Kyberturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0310
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TT2022-2, TT2022-2A, TT2022-2B, TT2022-2C, TT2022-2D12.2.2024 – 30.4.2024Jukka MatilaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3013TT2022V-2, TT2022V-2A3.2.2024 – 30.4.2024Jukka MatilaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa ymmärryksen tietoturvan tärkeydestä, tutustuu tavallisimpiin tietoturvaan liittyviin ongelmiin, opettelee käyttäämään tavallisimpia tietoturvaa testaavia ohjelmia ja oppii tietoturvallisen työskentelyn periaatteet ICT-ympäristössä.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut, Linux-käyttöjärjestelmä, Lähiverkot.

Sisältö

Modernin tietoturvan perusteet, yleisimmät tietoturvaongelmat, tietoturvan testausmenetelmät, turvallinen työskentely ICT-ympäristössä.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja. Harjoitukset arvioidaan.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojaksolla opetetut asiat erinomaisesti ja on omaksunut tietoturvallisen työskentelyn periaatteet toimiessaan ICT-ympäristössä.
Arvosana 3: Opiskelija hallitsee opintojaksolla opetetut asiat kohtuullisen hyvin ja osaa toimia tietoturvallisesti ICT-ympäristössä.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee tietoturvallisen työskentelyn periaatteet ja tunnistaa yleisimmät tietoturvariskit ja -vaarat.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, mini tentit 30 % ja lopputentti 20 %.


Takaisin