VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2022

Tietotekniikan koulutus (TT 2022)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TT2022-1022PERUSOPINNOT130
TT2022-1023Yleiset insinööritaidot4
TT00BI56Johdatus tekniikan opintoihin2
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
TT2022-1024Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi16
TT00BI57Suullinen ja kirjallinen viestintä3
TT00BI58Tekniikan ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI59Tekniikan englanti5
TT00BI60Opinnäytetyöprosessi ja käytänteet3
TT2022-1025Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot20
TT00BI61Teknillisen matematiikan perusteet5
TT00BI62Teknillisen fysiikan perusteet5
TT00BI63Teknillisen matematiikan jatkokurssi5
TT00BI64Teknillisen fysiikan jatkokurssi5
TT2022-1026ICT:n perusteet15
TT00BI65Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut5
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
IITS2206Fieldbuses and Internet3
ITTP0310Kyberturvallisuus3
TT2022-1027Ohjelmoinnin perusteet15
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
TT00BI66C-ohjelmointi5
TT00BI67Front-end Development (Software Eng.)5
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
TT2022-1028Sovelluskehityksen perusteet20
ITTP0902Sovelluskehitys4
TT00BI68Ketterät projektimenetelmät3
TT00BI69Verkkoympäristön työkaluohjelmat (Ohjelmistotekn.)5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
TT00BI70Socket-ohjelmointi3
TT2022-1029Sulautettujen järjestelmien perusteet20
ITTP0702Elektroniikka5
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
TT00BI71Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järj.)5
TT00BI72Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järj.)5
ITTP1005Energiatekniikan ICT5
TT2022-1030Tietoverkkotekniikan perusteet10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
 
TT2022-1031SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka55
TT2022-1032Älykkäät järjestelmät20
TT00BI73Client-Side Programming5
TT00BI74DevOps5
TT00BI75Mobile App Development5
TT00BI76Software Engineering Methods5
TT2022-1033Cloud Services20
TT00BI77Insights in Software Engineering5
TT00BI78Cloud Computing5
TT00BI79Server-Side Programming5
IITS3303Software Engineering Project5
TT2022-1034Teollisuuden sulautetut järjestelmät20
TT00BI80Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset5
TT00BI81Digitaalilaitteiden suunnittelu5
TT00BI82Reaaliaikakäyttöjärjestelmät5
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
TT2022-1035Product Development of Embedded Systems20
IITS2205Sensor and Control Technology5
TT00BI83FPGA Circuits and VHDL Programming5
TT00BI84Embedded Systems Programming5
TT00BI85Embedded Systems Project5
TT2022-1036Tietoverkkotekniikka15
TT00BI86TCP / IP-verkot5
TT00BI87Tietoverkkojen turvallisuus5
ITTS3102Langattomat verkot5
TT2022-1042Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Moderni fysiikka ja kenttäteoria5
TT2022-1038Akkuteknologian perusteet15
TT00BI91Akkujen ABC5
TT00BI92Akkukemian perusteet5
TT00BI93Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka5
TT2022-1041Akkuteknologian sovellukset15
TT00BI94Sähköiset energiavarastot5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät5
TT00BI96Akkuarvoketju5
TT2022-1039ICT:n liiketaloudelliset näkökulmat16
TLP0206Yrittäjyys3
TIP0207Management and Leadership3
TK00BI97Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan5
TK00BG64Taloushallinnon perusteet5
TT2022-1018Projektiopinnot15
TT2022-1043Digitalisation Academy15
IZ00BA26Cyber Security5
IZ00BA27Data Science5
IZ00BA28Digitalisation5
 
TT2022-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL
 
TT2022-1020HARJOITTELU30
 
TT2022-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö