VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Tekniikan ruotsi (TT00BI58)

Tekniikan ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI58
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006KT2024-1, KT2024-1A, KT2024-1B, KT2024-1C, KT2024-1D7.1.2025 – 30.4.2025Katariina SavolainenSuomi1.12.2024 – 1.12.2025
3007ET2024-1, ET2024-1A, ET2024-1B, ET2024-1C, ET2024-1D2.9.2024 – 20.12.2024Katariina SavolainenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3008YT2024-1, YT2024-1A, YT2024-1B, YT2024-1C, YT2024-1D3.9.2024 – 20.12.2024Katariina SavolainenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3009SAT2024-1, SAT2024-1A, SAT2024-1B, SAT2024-1C, SAT2024-1D7.1.2025 – 30.4.2025Katariina SavolainenSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3010SAT2024V-1, SAT2024V-1A, SAT2024V-1B7.1.2025 – 17.5.2025Katariina SavolainenSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3011TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C2.9.2024 – 14.12.2024Katariina SavolainenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Taitotaso B1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen 6.62003/424 mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet perehtyä alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin, ja hän pystyy viestimään ruotsiksi ottaen huomioon Pohjoismaiden kulttuurilliset erityispiirteet. Opiskelijalla on myönteinen asenne kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin oppimäärä.

Sisältö

Työelämässä tarvittava suullinen ja kirjallinen viestintä ruotsiksi esim. opinnoista ja koulutuksesta kertominen, yrityksen esittely, työpaikkahaastattelut, työharjoittelusta ja työtehtävistä kertominen. Oman ammattialan tekstejä ja keskeistä sanastoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Kurssikoe.


Takaisin