VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tekniikan ruotsi (TT00BI58) > 2023-2024

Tekniikan ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI58
OPS: SAT 2023
TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Savolainen, Katariina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E8.1.2024 – 27.4.2024Katariina SavolainenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004TT2022-2, TT2022-2A, TT2022-2B, TT2022-2C, TT2022-2D28.8.2023 – 16.12.2023Katariina SavolainenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3005TT2022V-2, TT2022V-2A28.8.2023 – 16.12.2023Stina Huhtela, Riitta NiemeläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Taitotaso B1. Opiskelija saavuttaa kieliasetuksen 6.62003/424 mukaisen, omalla alalla tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti työelämän viestintätilanteissa. Opiskelijalla on valmiudet perehtyä alansa ruotsinkielisiin ammattiteksteihin, ja hän pystyy viestimään ruotsiksi ottaen huomioon Pohjoismaiden kulttuurilliset erityispiirteet. Opiskelijalla on myönteinen asenne kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen ruotsin oppimäärä.

Sisältö

Työelämässä tarvittava suullinen ja kirjallinen viestintä ruotsiksi esim. opinnoista ja koulutuksesta kertominen, yrityksen esittely, työpaikkahaastattelut, työharjoittelusta ja työtehtävistä kertominen. Oman ammattialan tekstejä ja keskeistä sanastoa.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Kurssikoe.


Takaisin