VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Teknillisen fysiikan jatkokurssi (TT00BI64)

Teknillisen fysiikan jatkokurssi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI64
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C, TT2023-2D7.1.2025 – 30.4.2025Lassi LillebergSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää sähköstatiikkaan ja sähkövirtaan liittyvät suureet ja yksiköt. Hän tuntee tavallisimmat sähkötekniset komponentit ja niiden käyttäytymisen. Opiskelija ymmärtää magneettisten ilmiöiden ja sähkömagnetismin perusteet, ja hän saa kuvan sähkömagneettisia ilmiöitä hallitsevista luonnonlaeista. Kurssilla opitaan miten sähkömagneettinen induktio tuottaa vaihtojännitettä ja tätä kautta vaihtovirtaa. Opitaan erilaisten komponenttien käyttäytyminen vaihtovirtapiirissä. Teoreettisten opintojen lisäksi kurssi sisältää laboratoriotyöskentelyä, jonka aikana opiskelija tutustuu sähkömagneettisiin ilmiöihin ja luonnonlakeihin kokeellisten mittausten avulla. Opiskelija oppii arvioimaan mittausten tarkkuutta ja tekemään perusteellisen virhelaskennan ja -analyysin. Mittauksista laaditaan kaksi arvosteltavaa raporttia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teknillisen fysiikan perusteet.

Sisältö

Sähköstatiikan suureet (sähkövaraus, sähkökenttä, jännite, kapasitanssi) ja komponentit, Coulombin laki, influenssi ja hankaussähkö, tasavirta, tasavirran suureet ja komponentit, magnetismi, magneettinen voima, Hall-jännite ja tähän liittyvät laitteet, induktio ja keskinäisinduktio, muuntaja, vaihtovirta ja sen suureet, vaihtojännitteen tuottaminen, erilaisten komponenttien ominaisuudet vaihtovirtapiirissä.

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Laskuharjoitusaktiivisuus, laboratorioraportit, kurssikoe.


Takaisin