VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > ICT:n perusteet (TT2023-1005)

ICT:n perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1005
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yleisesti tieto- ja viestintätekniikan perusaihekokonaisuuksiin sekä oppii ymmärtämään erilaisten käyttöjärjestelmien merkityksen tietotekniikan käytössä ja kehitystyössä. Opintokokonaisuuksissa painotetaan tietotekniikan tietoturvallista käyttöä.

Sisältö

Opetusuunnitelmassa mainitut kurssit.


Takaisin