VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Teknillisen matematiikan jatkokurssi (TT00BI63)

Teknillisen matematiikan jatkokurssi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI63
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkelä, Jarmo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C2.9.2024 – 14.12.2024Lassi LillebergSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin lopussa opiskelija osaa perusasiat yhden muuttujan funktioiden differentiaali- ja integraalilaskennasta, differentiaaliyhtälöistä ja sarjaopista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä kurssilla oin noin 130 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teknillisen matematiikan peruskurssi

Sisältö

1) Funktion raja-arvo ja jatkuvuus. 2) Funktion derivaatta ja sen geometrinen tulkinta. 3) Derivointisäännöt. 4) Osittaisderivaatta ja differentiaali. 5) Funktion ääriarvot. 6) Integraalifunktio. 7) Määrätty integraali ja sen geometrinen tulkinta. 8) Integroimismenetelmät: Osittaisintegrointi, sijoitus, osamurtoihin jako. 9) Pyörähdyskappaleen tilavuus. 10) Levyn painopisteen laskeminen. 11) Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt. 12) Toisen kertaluvun lineaarinen, vakiokertoiminen differentiaaliyhtälö. 13) Laplace-muunnos. 14) Käänteinen Laplace-muunnos. 15) Lineaarisen differentiaaliyhtälön ratkaisu Laplace-muunnoksella. 16) Sarjaoppia: Aritmeettinen ja geometrinen sarja. 17) Potenssisarja: Maclaurinin sarja. 18) Binomisarja. 19) Määrättyjen integraalien laskeminen potenssisarjojen avulla.

Opiskelumateriaali

Opettajan luennoilla antama materiaali. Hyödyllistä lisämateriaalia löytyy monisteista A. Majaniemi: Matematiikka I, II ja III. Ne voi kuka tahansa tulostaa ilmaiseksi netistä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu luennoista ja niiden yhteydessä pidettävistä laskuharjoituksista.

Arviointikriteerit

Kurssin hyväksytyt arvosanat ovat 1, 2, 3, 4 ja 5.

1: Opiskelija osaa kurssin peruskäsitteistön

2: Opiskelija osaa suunnilleen puolet kurssin sisällöstä, ja osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia

3: Opiskelija osaa ratkaista kohtalaisen haastavia ongelmia ja hallitsee kurssin käsitteistön

4: Opiskelija osaa pääpiirteittäin kurssilla opitut asiat

5: Opiskelija osaa täysin kurssilla opetetut asiat

Arviointimenetelmät

Kurssilla pidetään kaksi koetta. Kurssin arvosana määräytyy kokeiden yhteenlasketusta pistemäärästä. Lisäksi opiskelijan on ratkaistava tietty määrä harjoitustehtäviä.


Takaisin