VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät) (TT00BI71)

Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI71
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TT2023-2, TT2023-2B2.9.2024 – 14.12.2024Jani AhvonenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy elektroniikkasuunnitteluun, suunnitteluohjelmistoihin ja niiden käyttöön. Opiskelija valmistaa piirilevyn laboratoriossa ja kiinnittää siihen suunnittelemansa komponentit sekä testaa sen toiminnan.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Elektroniikka, Digitaalitekniikka.

Sisältö

Piirilevyn suunnitteluohjelmisto: piirikaavion piirtäminen, piirikaavion linkitys piirilevyyn. Piirikaavion piirtäminen ja layout-suunnittelu, suunniteltujen kytkentöjen simulointi. Osaluettelon laatiminen. Piirilevyn valmistus ja testaus laboratoriossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratoriotyöskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Tuntee elektronisten kytkentöjen toimintoja ja osaa soveltaa tietotekniikkaa tehtävän ratkaisuun
Arvosana 3: Pystyy mitoittamaan yksinkertaisen kytkennän ja varmistamaan tuloksen simuloinnilla
Arvosana 1: Tuntee keskeisimpien elektronisten komponenttien toimintaperiaatteet ja elektroniikkasuunnittelun työkalut.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt.


Takaisin