VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät) (TT00BI71) > 2023-2024

Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI71
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TT2022-2, TT2022-2C, TT2022-2D28.8.2023 – 16.12.2023Jani AhvonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy elektroniikkasuunnitteluun, suunnitteluohjelmistoihin ja niiden käyttöön. Opiskelija valmistaa piirilevyn laboratoriossa ja kiinnittää siihen suunnittelemansa komponentit sekä testaa sen toiminnan.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Elektroniikka, Digitaalitekniikka.

Sisältö

Piirilevyn suunnitteluohjelmisto: piirikaavion piirtäminen, piirikaavion linkitys piirilevyyn. Piirikaavion piirtäminen ja layout-suunnittelu, suunniteltujen kytkentöjen simulointi. Osaluettelon laatiminen. Piirilevyn valmistus ja testaus laboratoriossa.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratoriotyöskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Tuntee elektronisten kytkentöjen toimintoja ja osaa soveltaa tietotekniikkaa tehtävän ratkaisuun
Arvosana 3: Pystyy mitoittamaan yksinkertaisen kytkennän ja varmistamaan tuloksen simuloinnilla
Arvosana 1: Tuntee keskeisimpien elektronisten komponenttien toimintaperiaatteet ja elektroniikkasuunnittelun työkalut.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt.


Takaisin