VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät) (TT00BI72)

Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI72
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002TT2023-2, TT2023-2B7.1.2025 – 30.4.2025Mikael JakasSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ohjelmoida mikro-ohjaimia C-kielellä ja hän kykenee sovittamaan mittausantureita ja muita oheislaitteita mikro-ohjaimeen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

C-ohjelmointi, Digitaalitekniikka.

Sisältö

Mikro-ohjaimien C-ohjelmointi. Kurssilla tehdään ohjelmia, joilla ohjataan keskeytys- ja pollausmenetelmiä käyttäen digitaalisia I/O-laitteita, ajastimia, sarjaportteja, LCD näyttöjä ja AD-muuntimia. Lisäksi tutustutaan mittausantureihin, toimilaitteisiin ja säädön perusteisiin.

Opiskelumateriaali

Käytetyn mikro-ohjaimen ohjelmointityökalut ja niiden dokumentaatio. K.o mikro-ohjaimen dokumentaatio. Moodlessa oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratorioympäristössä tapahtuva tekemällä oppiminen, itsenäinen aineistoon perehtyminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kykenee soveltamaan kurssilla esitettyjä ratkaisumenetelmiä uusiin ongelmiin.
Arvosana 3: Opiskelija osaa muokata itsenäisesti esimerkkikoodeista harjoitusprojektien ratkaisuja.
Arvosana 1: Opiskelija kykenee kääntämään ja testaamaan itsenäisesti esimerkkikoodeja.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat harjoitukset ja tentti.


Takaisin