VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät) (TT00BI72) > 2023-2024

Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI72
OPS: TT 2022 / V2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TT2022-2, TT2022-2C, TT2022-2D8.1.2024 – 30.4.2024Mikael JakasSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ohjelmoida mikro-ohjaimia C-kielellä ja hän kykenee sovittamaan mittausantureita ja muita oheislaitteita mikro-ohjaimeen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

C-ohjelmointi, Digitaalitekniikka.

Sisältö

Mikro-ohjaimien C-ohjelmointi. Kurssilla tehdään ohjelmia, joilla ohjataan keskeytys- ja pollausmenetelmiä käyttäen digitaalisia I/O-laitteita, ajastimia, sarjaportteja, LCD näyttöjä ja AD-muuntimia. Lisäksi tutustutaan mittausantureihin, toimilaitteisiin ja säädön perusteisiin.

Opiskelumateriaali

Käytetyn mikro-ohjaimen ohjelmointityökalut ja niiden dokumentaatio. K.o mikro-ohjaimen dokumentaatio. Moodlessa oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratorioympäristössä tapahtuva tekemällä oppiminen, itsenäinen aineistoon perehtyminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija kykenee soveltamaan kurssilla esitettyjä ratkaisumenetelmiä uusiin ongelmiin.
Arvosana 3: Opiskelija osaa muokata itsenäisesti esimerkkikoodeista harjoitusprojektien ratkaisuja.
Arvosana 1: Opiskelija kykenee kääntämään ja testaamaan itsenäisesti esimerkkikoodeja.

Arviointimenetelmät

Arvioitavat harjoitukset ja tentti.


Takaisin