VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Tietoliikenteen perusteet (ITTP0802)

Tietoliikenteen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0802
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virtanen, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3011TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C, VY-1, VY-22.9.2024 – 14.12.2024Antti VirtanenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee modernin tietoliikennetekniikan peruskäsitteet ja hallitsee alan terminologian. Opintojaksolla keskitytään OSI-mallin fyysiseen tasoon. Opiskelija kykenee määrittelemän tiedonsiirron peruskäsitteet, kuten signaali ja spektri, kaistanleveys, vaimennus ja näytteenotto. Hän tuntee tiedonsiirtokanavan rajoituksista (kohina, kaistanleveys) johtuvat teoreettiset rajoitteet ja osaa laskea teho- ja jännitesuhteet logaritmisella asteikolla. Opiskelija tuntee erilaiset tiedonsiirrossa käytettävät tekniikat, erityisesti optisen tiedonsiirron, johtokoodaus- ja modulaatiotekniikat. Hän tuntee yleisimmät Internet- laajakaistaverkot. Opiskelija osaa myös soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa ja on tutustunut alan laitteistoihin, laboratoriomittauksiin ja sovelluksiin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lähiverkot.

Sisältö

Signaalit ja kohina. Aika- ja taajuusalue sekä spektrianalyysi. Kaistanleveys ja kanavakapasiteetti sekä tiedonsiirron laatuun vaikuttavat tekijät. Valokuitu. Näytteenotto ja kvantisointi. Johtokoodaus. Virheiden havaitseminen ja korjaaminen. Modulaatioiden perusteet.

Opiskelumateriaali

Granlund Kaj, Tietoliikenne, Docendo, 2007. Forouzan, B. A., Data communications and networking, New York, McGraw-Hill, 2013, 5th International edition.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, laboraatiot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä ja osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, pystyy soveltamaan niitä ja osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Kotitehtävät, harjoitustehtävät, laboraatiot, tentti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin