VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Tietoverkkotekniikan perusteet (TT2023-1009)

Tietoverkkotekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1009
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa perusteet tietoliikenteestä ja lähiverkoista. Opiskelija ymmärtää perusteet, kuinka verkot toimivat ja tuntee modernin tietoliikennetekniikan peruskäsitteet ja hallitsee alan terminologian. Opiskelija pystyy rakentamaan yksinkertaisen lähiverkon ja osaa myös soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön tilanteissa ja on tutustunut alan laitteistoihin, laboratoriomittauksiin ja sovelluksiin.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut opintojaksot: Lähiverkot ja Tietoliikenteen perusteet


Takaisin