VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Ohjelmoinnin perusteet (TT2023-1006)

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TT2023-1006
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Ohjelmoinnin perusteet -modulissa perehdytään nykyaikaisen ohjelmoinnin perusideoihin, eri ohjelmointikieliin sekä ohjelmoinnissa käytettäviin työvälineisiin.
The Basics of Programming module introduces student to the basic ideas of modern programming, the different programming languages and the tools used in programming.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut opintojaksot.
The courses mentioned in the curriculum.


Takaisin