VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 2 > Linux-käyttöjärjestelmä (ITTP0312)

Linux-käyttöjärjestelmä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0312
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3011TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C2.9.2024 – 14.12.2024Jukka MatilaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija Linuxin perusteisiin, rakenteeseen ja toimintaan. Kurssin jälkeen opiskelijalla on kattavat tiedot useimmin käytetyistä Linuxin komennoista ja hän voi työskennellä luontevasti Linux-ympäristössä, osaa käsitellä tiedostoja ja prosesseja sekä kirjoittaa shell-sciptejä.

Opiskelijan työmäärä

108 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 40 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut.

Sisältö

Linux-käyttöjärjestelmän rakenne, Linux-komennot, tiedostojen käsittely, prosessien hallinta.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia Tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Kykenee tuottamaan script-ohjelmia.
Arvosana 3: Kykenee hallitsemaan Linux-järjestelmää.
Arvosana 1: Osaa asentaa ja käyttää Linuxia sekä graafiselta laitteelta että terminaalilta.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, mini tentit 30 % ja lopputentti 20 %.


Takaisin