VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Lähiverkot (ITTP0801)

Lähiverkot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0801
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virtanen, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009VY-14.3.2024 – 31.5.2024Antti Virtanen, Mahmoud ElsanhourySuomi9.2.2024 – 20.3.2024
3010TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D8.1.2024 – 30.4.2024Antti VirtanenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää perusteet, kuinka verkot toimivat. Opiskelija oppii verkkokomponenteista, verkon rakenteesta, malleista ja protokollista. Opiskelija tuntee kaksi päämallia, joita käytetään verkkojen suunnittelussa ja toteutuksessa: OSI ja TCP/IP. Opiskelija tuntee laitteiden yhdistämiseen käytettävät mediatyypit, Ethernet-konseptien perusteet, IP-osoitteiden periaatteet ja rakenteen sekä verkon toiminnan. Opiskelijat pystyvät rakentamaan yksinkertaisen lähiverkon, tarkistamaan ja suorittamaan yhteyksien vianmäärityksen.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Digitaalitekniikka.

Sisältö

Yksinkertaisen verkon peruskomponentit, topologiat ja yleisimmät verkkotyypit. Protokollat ​​ja mallit: OSI- ja TCP/IP-protokollamallit ja -standardit. Ethernet-konseptit mukaan lukien fyysinen kerros, siirtoyhteyskerros ja Ethernet-kytkentä. Tietoliikenne verkkojen välillä: Verkkokerros, Osoitteiden selvittäminen, IP-osoite ja reitityksen perusteet. IP-osoitepalveluiden perusteet: DNS, DHCP ja NAT. Yhteyden tarkistamien ja vianmääritys komentorivityökalujen ja Wiresharkin avulla.

Opiskelumateriaali

Forouzan, B. A., Data communications and networking, New York, McGraw-Hill, 2013, 5th International edition. Hakala M., Vainio M., Tietoverkon rakentaminen, Docendo, 2005. Granlund Kaj, Tietoliikenne, Docendo, 2007. Opettajan tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, laboraatiot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pienen lähiverkon monipuolisin palveluin sekä pystyy vaativaan vianselvitykseen.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän käsitellyistä käsitteistä, pystyy soveltamaan niitä sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pienen lähiverkon peruspalveluin sekä pystyy vianselvitykseen.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, pystyy soveltamaan niitä sekä osaa toteuttaa ja testata pienen lähiverkon sekä pystyy yksinkertaiseen vianselvitykseen.

Arviointimenetelmät

Kotitehtävät, harjoitustyöt, laboraatiot, tentti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin