VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut (TT00BI65)

Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI65
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Virtanen, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D23.10.2023 – 24.2.2024Antti VirtanenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yleisimmät käyttöjärjestelmien toimintaperiaatteet. Hän osaa asentaa ja konfiguroida työaseman sekä oppii käyttämään käyttöjärjestelmiä virtuaalisesti. Opiskelija tuntee toimialueverkon peruspalvelut ja verkkoon liittyvät komponentit, laitteet ja ohjelmistot. Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön verkon ydinkomponentit ja luoda uuden Active Directory (AD) -toimialueen uuteen metsään. Lisäksi opiskelija osaa ottaa käyttöön täydentäviä teknologioita toimialueverkkoon.

Opiskelijan työmäärä

133 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 48 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Digitaalitekniikasta numerojärjestelmät, Lähiverkoista verkko-osoite ja aliverkon maski

Sisältö

Käyttöjärjestelmän tehtävä ja kehitysvaiheet. Käyttöjärjestelmän ydin, prosessit ja säikeet. Skedulointi ja rinnakkaisuus. Muistinhallinta. Tiedostojärjestelmät. Perusverkkopalvelut sisältäen Active Directory Domain Services (ADDS), nimipalvelu DNS, DHCP-palvelu, virtualisointi, tiedostopalvelut. AD:n tietokanta verkon tietokoneista, käyttäjistä ja ryhmistä. AD:n replikointi. Täydentävät teknologiat kuten Web-palvelin (IIS), ryhmäkäytännöt ja palvelinvarmenteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama kurssimateriaali, Core Network Guide for Windows Server

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot, labaratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää suurimman osan käsitellyistä käsitteistä, osaa suunnitella ja ottaa käyttöön toimialueverkon peruspalvelut sekä suurimman osan lisäpalveluista.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan osan käsitellyistä käsitteistä, osaa suunnitella ja ottaa käyttöön toimialueverkon peruspalvelut sekä osan lisäpalveluista.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää käsitellyn aiheen peruskäsitteet, osaa ottaa käyttöön useimmat toimialueverkon peruspalvelut.

Arviointimenetelmät

Laboratorioharjoitukset, raportti ja koe.


Takaisin