VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Sovelluskehitys (ITTP0902)

Sovelluskehitys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0902
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3008TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D18.3.2024 – 30.4.2024Jukka MatilaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opitaan laajempien ohjelmointikokonaisuuksien tekemistä ja opitaan käyttämään erilaisia ohjelmointityökaluja. Kurssin aikana tutustutaan miten yksittäisen ohjelmoijan työ liittyy ohjelmointitiimin toimintaan sekä opitaan versiohallinnan, testauksen ja dokumentoinnin merkitys.

Opiskelijan työmäärä

108 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 40 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

C-ohjelmointi.

Sisältö

Ohjelmistokehitys ja ohjelmointi, ohjelmiston hallinta, dokumentointi ja laatunäkökulmat. Ohjelmiston testaus ja versionhallinta.

Opiskelumateriaali

Opettajat toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa tuottaa ja hallita monimutkaista laadukasta ohjelmistoa.
Arvosana 3: Opiskelija osaa tuottaa ja hallita laadukasta ohjelmistoa.
Arvosana 1: Opiskelija osaa avustettuna tuottaa ja hallita laadukasta ohjelmistoa.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, minitentit 30 % ja lopputentti 20 %.


Takaisin