VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus (IST1005)

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1005
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Uimonen, Minna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 25.2.2024Jarkko Vuorinen, Minna UimonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D, VY-128.8.2023 – 15.12.2023Jarkko Vuorinen, Minna Uimonen, Smail MenaniSuomi1.9.2023 – 13.9.2023

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään työturvallisuuden olennaiseksi osaksi ammattietiikkaa. Kurssin jälkeen opiskelija tiedostaa työturvallisuuden ja -suojelun merkityksen ja tuntee toimintatavat, joilla työpaikan turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään. Työturvallisuus- ja hätäensiapukurssin suoritus kuuluu oleellisena osana kurssin suorittamiseen. Opiskelija oppii tuntemaan sähkötöihin liittyvät turvallisuussäännökset sekä huolehtimaan työturvallisuudesta laboratoriossa, sähkötöissä ja sähkötöiden suunnittelussa, sekä toimimaan oikein sähkötapaturman sattuessa. Sähkötyöturvallisuuskurssin suorittaminen kuuluu kurssin sisältöön.

Opiskelijan työmäärä

54 h, sisältäen 20 h lähiopetusta.

Sisältö

Työturvallisuuden keskeiset säädökset. Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. Työstä aiheutuvien sairauksien ja vaarojen selvittäminen, arviointi ja vähentäminen. Työpaikan työnteon yleisohjeet sekä keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta sekä varautuminen onnettomuustilanteisiin. Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus. Sähkölaitteiden suojaus ja suojausluokat, vikavirtasuojaus, sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen, standardin SFS6002 keskeinen sisältö, käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset, työskentelykäytännöt.
Technobothnian laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet. Perehdytys Technobothnian laboratorioon. Ensiapukoulutus standardin SFS 6002 mukaisesti. Toiminta tapahtumapaikalla, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten, puhallus- ja painantaelvytys, vierasesineen poistaminen hengitysteistä, palovammat, ruhje- ja viiltohaavat, sähkötyössä sattuvat tapaturmat. Koulutus sisältää sekä teoriakoulutusta että käytännön harjoittelua. Kurssin päätteeksi opiskelija saa työturvallisuus- ja sähkötyöturvallisuuskortit, sekä hänellä on mahdollisuus halutessaan ostaa SPR:ltä hätäensiapukortti.

Opiskelumateriaali

Standardi SFS 6002, Työturvallisuuskeskuksen toimittama PowerPoint-esitys (kalvosarja), Technobothnia laboratorion sähkötekniikan laboratorioiden yleiset työskentely- ja turvallisuusohjeet sekä opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on osallistuttava vähintään 75% pidetyistä luennoista sekä annettuun ensiapukoulutukseen ja Technobothnian laboratorioon perehdytykseen. Kirjalliset tentit työturvallisuudesta ja sähkötyöturvallisuudesta, joissa on saatava vähintään 75% vastauksista oikein läpäistäkseen kurssin hyväksytysti.


Takaisin