VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > 2023 > Vuosi 1 > C-ohjelmointi (TT00BI66)

C-ohjelmointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI66
OPS: TT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Matila, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D8.1.2024 – 30.4.2024Jukka MatilaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee C-kielen muuttujatyypit ja tietorakenteet. Hän hallitsee C-kielisten funktioista koostuvien ohjelmien ohjausrakenteet ja perusteet. Opiskelija osaa käyttää C-kielen standardikirjastoja.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin.

Sisältö

Kurssilla opetellaan C-kielen peruskäskyt ja -rakenteet. C-kielen ominaisuudet ja erityispiirteet (merkit, luvut, merkkijonot, taulukot ja ohjausrakenteet). Omien funktioiden toteutus, kirjastofunktioiden käyttö sekä tietueet. Funktioparametrien käyttö, osoittimet, tiedostojen käyttö, luku- ja kirjoitusoperaatiot sekä standarditietovirrat. C-kielisen ohjelman käännösvaiheet, esikääntäjän ohjaus.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoituksia Tietokoneluokassa. Harjoitusten ohessa lyhyitä luentoja. Harjoitukset arvioidaan.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa selvittää kehitysympäristön tarjoamat kirjastofunktiot ja soveltaa niitä joustavasti C-kielelle sopiviin ohjelmointitehtäviin.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää funktioiden merkityksen ja osaa kirjoittaa niitä. Hän osaa käyttää peruskirjastofunktioita ohjelmoinnissa.
Arvosana 1: Opiskelija osaa käyttää C-kielen peruslauseita.

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät 50 %, minitentit 30 % ja lopputentti 20 %.


Takaisin