VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2024V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2024V-1001PERUSOPINNOT40
SAT2024V-1002Yleiset insinööritaidot5
TT00BP62Innovaatiot, yrittäjyys ja liiketoimintax5
SAT2024V-1003Kieliopinnot15
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SAT2024V-1005Sähkötekniikan perusteet5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksiax3
ST00BP97Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessix2
SAT2024V-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet5
ST00BJ07Sähköasennusten projektix5
SAT2024V-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet5
ST00BJ11Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojausx5
SAT2024V-1010Automaatiotekniikan perusteet5
ST00BJ12Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projektix5
 
SAT2024V-1011SYVENTÄVÄT OPINNOT - Älykäs sähkötekniikka (valitaan 2-3 moduulia)30
SAT2024V-1012Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät10
ST00BJ13Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelux5
ST00BJ14Kiinteistöautomaatiox5
SAT2024V-1013Sähköenergian jakelu ja automaatio10
ST00BJ16Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatiox5
ST00BJ17Sähköjärjestelmien suojausx5
SAT2024V-1014Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt10
ST00BJ19Moottorikäyttöjen säätöx5
ST00BJ20Hajautettu energiantuotanto ja erikoiskäytötx5
 
SAT2024V-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2024V-1017Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka10
IX00BE86Reaalianalyysix5
IX00BE87Kompleksianalyysix5
SAT2024V-1019Akkuteknologian sovellukset10
TT00BI94Sähköiset energiavarastotx5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmätx5
SAT2024V-1020Johtaminen ja yritystoiminta10
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteetx5
IK00BM72Project Management for Energy Businessx5
SAT2024V-1021Projektiopinnot15
 
SAT2024V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5
SAT2024V-1025Akkuteknologian perusteet10
TT00BI91Akkujen ABCx5
TT00BI92Akkukemian perusteetx5
 
SAT2024V-1023HARJOITTELU30
TX00BK94Harjoittelux30