VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät (TT00BI95)

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI95
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oleellisimmat sähköajoneuvojen lataukseen liittyvät lait, ohjeet ja standardit. Opiskelija pystyy keskustelemaan sähköajoneuvojen energiankulutuksesta sähköverkon sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee sähköajoneuvojen termistöä sekä erilaiset lataustavat. Opiskelija tuntee latausjärjestelmän teknisiä vaatimuksia ja osaa mitoittaa sähköajoneuvon latausjärjestelmän erilaisiin kohteisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 45 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Sähköajoneuvojen termistöä. Sähköajoneuvojen lataukseen liittyvät lait, ohjeet ja standardit. Sähköajoneuvojen lataaminen. Latausjärjestelmien tekniset vaatimukset. Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien suunnittelu. Latausjärjestelmän käyttöönotto.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin