VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024V > Vuosi 3 > Akkujen ABC (TT00BI91)

Akkujen ABC

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI91
OPS: SAT 2024V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perusymmärrys litiumioniakun kemiallisesta toiminnasta, eri tyypeistä ja niiden käytöstä laajemmassa sovelluskentässä. Opiskelija ymmärtää akkujen turvallisuus seikoista, valmistuksesta, niiden kiertotaloudesta sekä tulevaisuuden haasteista.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Litiumioniakkujen kemia, elektrodien valmistus, kennotyypit sekä niiden kytkennät moduuleiksi ja akustoiksi, litiumioniakkujen sovellukset, käyttö ja niiden lataaminen, kierrätys, uudelleen käyttö, turvallisuus, sekä yleiskatsaus akkuarvoketjuun.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.

Lisätietoja

Juho.Heiska@vamk.fi


Takaisin